Halvtid i ett osäkert omvärldsläge - Midcon

Blogg

Halvtid i ett osäkert omvärldsläge

Uppdaterad 26 juli, 2022

Ett halvår till har gått. Halvåret har präglats av oro i vår omvärld och ett alltmer ekonomiskt osäkert läge. Inflationen har tagit fart och vissa ekonomier riskerar rent av att gå in i recession under andra halvan av året.

Omvärldsläget till trots står Midcon väl rustat med ett erbjudande bestående av IT-infrastrukturtjänster i toppklass. Transformationen av Midcon till en aktör som är de små och medelstora företagens bästa vän inom IT-infrastrukturtjänster fortsätter. Midcon har klarat första halvåret på ett bra sätt. Vi har erhållit såväl nya som förnyade förtroenden i hög takt. Tillväxttakten inom områdena IT-tjänst och Dokument sticker ut på ovansidan. Med hög grad av förnyade förtroenden skapar vi tillväxt.

Vi arbetar enträget och hårt för att vid varje givet tillfälle leva upp till de höga krav och förväntningar vi själva och vår omvärld ställer på oss. Jag vill tacka er kunder för de förtroenden som ni visar oss!

I ett lite sämre konjunkturläge gäller det att ännu tydligare leverera höga kundvärden för att behålla och öka marknadsandelar. Här står Midcon oerhört väl rustat med IT-infrastrukturtjänster i toppklass. Vi står på tillväxt och kommer fortsätta vara offensiva och prisaggressiva vilket våra befintliga och tillkommande kunder kommer vara vinnare på.

Höjdpunkter från första halvåret

Förvärv av GWI – Grow with IT

I början av april förvärvade Midcon majoriteten av aktierna i GWI AB. Vi hade tittat på GWI under en tid och imponerats över vad teamet levererar. De små och medelstora företagen är vår hemmaarena, vårt DNA och ID. GWI med fokus på samma målgrupp blev en perfekt match. GWI har kommit in i Midcon och bidrar med högt tekniskt kunnande och gott affärsmannaskap. GWI gör också att Midcon fördjupar närvaron på den intressanta marknaden Jönköping och Östergötland där GWI huvudsakligen verkar.

Årets partner till Ricoh

I mitten av maj utnämnde Ricoh, vår huvudsakliga partner inom dokumentområdet Midcon till ”Årets Ricoh partner”. Motiveringen löd: ”Vinnaren arbetar hårt och målinriktat och har inom affärsområdet Office Print uppnått ett enastående resultat. Genom nyfikenhet och öppenhet för digitala lösningar skapas mervärde för kunderna på ett genuint sätt. Årets vinnare har dessutom lyckats utmana en konservativ bransch och satsar hårt på erbjudandet av DocuWare, som automatiserar affärsprocesser och arbetsflöden. Framtiden ser ljus ut för Midcon!”

Att vår främsta partner inom dokumentområdet uppmärksammar oss på detta vis är naturligtvis ett uppskattat kvitto på att det hårda arbete vi utför. Dokumentområdet fortsätter vara relevant och Midcon har en ambitiös tillväxtagenda. Antalet enheter i drift skall fortsätta öka, och det på en marknad som inte växer på totalen. Vår främsta målgrupp, små och medelstora företag är mycket intresserade av att digitalisera vilket skapar möjligheter för oss som har en bred kompetens inom IT-infrastrukturtjänster. 

Medarbetare

Vår främsta tillgång är inte vår balansräkning, det är våra medarbetare. Våra medarbetare är vårt vassaste vapen. Det är vår samlade kompetens och vårt fokuserade erbjudande som är bolagets tillgångar. Tillsammans med en stark vilja att omsätta teknik till praktisk affärsnytta för våra kunder utgör detta kärnan i Midcon. Att fortsätta bygga laget med hög ambitionsnivå är därför en prioritering. Under första halvåret har vi haft den stora förmånen att välkomna fyra nya medarbetare; Adam Brodén, Kundansvarig Kalmar, Joakim Håkansson, Senior kundansvarig Växjö, Mats Svensson, Senior Kundansvarig Blekinge och Fredrik Sörensson, Systemkonsult Mötesteknik. Varmt välkomna till Midcon! Nu fortsätter vår mission att leverera kundvärde i toppklass.

Vi bygger också om lite i laget. Det innebär att vi kommer rekrytera IT-konsulter till Blekinge, Kalmar och Kronoberg, inalles tre personer. Håll utkik efter annonser på sociala medier. Välkommen redan nu med spontanansökan för att ansluta de små och medelstora företagens bästa vän inom IT-infrastrukturtjänster!

Fördjupat fokus på säkerhet

Precis innan nubben och sillen tecknade vi ett mycket viktigt avtal med IT-säkerhetsföretaget Truesec om incidentberedskap. Med avtalet får Midcon snabb tillgång till incidentberedskapsteamet på Truesec i händelse av en misstänkt pågående cyberincident. Avtalet ger tillgång till konsulttjänster inom både säkerhet och juridiska frågeställningar inom området. Avtalet skall ses i ljuset av Midcons växande affär inom datakommunikation och IT-drift. Att få prioriterad tillgång till världsledande kompetens inom cybersäkerhetsområdet är ytterligare ett steg för att visa att vi tar säkerhetsarbetet på yttersta allvar.

Samarbetet med Truesec kvalificerar Midcon ytterligare som en solid partner inom IT-infrastrukturtjänster för små och medelstora företag. Antalet kunder vi tillhandahåller IT-drift och datakommunikation till har växt kraftigt under de sista åren. Vi har en mycket hög kundnöjdhet idag och med avtalet visar vi befintliga och framtida kunder att vi även framledes har för avsikt att leverera tillgänglighet i toppklass.

I kikaren

I kikaren ser vi fortsatta behov av skapa förståelse och exemplifiera HUR man som företag skall nyttja modern teknik för att bli mer effektiv, mer lönsam och bättre arbetsgivare.

I tuffa tider är det än viktigare att man får ut maximalt kundvärde från de tjänster man redan har. Ett exempel på det är Microsoft Sharepoint som många företag har tillgång till via Microsoft 365. Här vill vi driva en förändring hos befintliga och nya kunder. Vi ser att Microsoft Sharepoint är underutnyttjat trots att mängder av företag har tillgång till verktyget. Microsoft Sharepoint är ett kraftfullt samarbetsverktyg för att skapa sammanhållning, informera medarbetarna, dela information, skapa gruppwebbplatser för team och projekt och mycket mer. Utan att öka IT-kostnaderna en enda krona per månad kan man som företag ta stora steg i sin digitaliseringsresa med hjälp av Microsoft Sharepoint. Vi och andra aktörer behöver bli bättre på ”HUR:et”. Som det progressiva bolag Midcon är avser vi ta en framskjuten position på marknaden och i allt högre takt hjälpa fler företag att digitalisera.

Vidare ser vi att en del sektorer börjar känna av det förändrade konjunkturläget. I den typen av skeenden vill företag se över sina kostnader. Det är ett bra läge för Midcon som har tillväxtväxeln i och redan idag är prisaggressiva. Vi övertygade om att konjunkturläget kommer driva fler företag till att vilja utmana sin nuvarande IT-partner och de lösningar man har idag. Vår erfarenhet är att det finns flera områden där företag ofta inte betalar optimalt i förhållande till funktionalitet. Tips på de vanligaste förekommande tjänsterna har vi skrivit om tidigare, se https://www.midcon.se/blogg/dags-att-se-over-kostnadslaget/ för några tips som kan driva ner ditt företags IT-kostnader. Konjunkturläget passar oss väl, vi kommer arbeta hårt för att erhålla fler förtroenden från företag och växa volymen inom alla tre affärsområden; IT, Dokumenthantering och Mötesteknik.

Vad kan man förvänta sig av Midcon framåt?

  • På temat ”HUR” bygger vi en utbildningswebb där vi med korta videoklipp kommer ge tips och trix på hur man får ut maximal funktionalitet från de tjänster vi tillhandahåller. Vi ser det som självklart att man som kund skall få information om hur man kramar ur all effektivitet ur tjänsterna. Det skapar helt enkelt ett högre kundvärde och kostnaderna minimeras i förhållande till nyttan.
  • Efter etableringar som internetoperatör i stadsnäten Torsås, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och stora delar av Kronoberg utvärderar vi fler möjliga stadsnät. Håll utkik…!
  • Vi fortsätter att utveckla e-handeln för IT-produkter. Vi har haft en fantastisk utveckling under 2022 så här långt. Vi ser fortsatt en stor vilja hos er kunder att samla inköp av IT-produkter hos oss. Stort tack! Fler betalningssätt kommer under kvartal fyra vilket innebär att vi kommer kunna erbjuda köp med kort, swish och faktura.

Kunder, tack för de förtroenden ni visar Midcon.

Medarbetare, tack för allt hårt arbete ni lägger ner.

Partners, vi kan inte göra det vi gör utan er, tack.

Med tillförsikt ta vi oss an framtiden.

Bästa hälsningar, Andreas Paulsson

VD, Midcon

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!