Dokumenthantering - Midcon

Dokumenthantering

Dokumenthantering idag är inte vad dokumenthantering var igår. Att kunna kopiera och skriva ut i färg, svartvitt, dubbelsidigt, sorterat, häftat, vikt är idag självklara funktioner. Likaså att kunna scanna till mail eller andra destinationer.

Fakturahantering

Extremt enkel fakturahantering till fast pris. Allt ingår, utom krångel.

Serviceavtal för dokumenthantering

När du vill veta att saker och ting bara fungerar.

Avtal & kontrakt

Genom Avtal & Kontrakt får du koll på dina avtal på en helt ny nivå. Alla avtal digitaliseras och visualiseras på lättöverskådligt sätt.

Vi hjälper er att effektivisera, bli 100% digitala och helt eliminera papper ur signeringsprocessen.

Dokumenthantering på rätt sätt

Dokumenthantering med Midcon är mycket mer än bara maskiner och antal sidor per minut. Att maskinerna är håller riktigt hög kvalité är självklart och gör att vi snabbt kan fokusera på det som betyder något, din effektivitet.

Vi arbetar enträget med att förstå din verksamhet och sätta oss in dina arbetssätt. Vi tänker alltid på hur teknikutveckling kan bidra till att din verksamhet blir mer effektiv, konkurrenskraftig och lönsam. Vi vill vara din pålitliga partner som är alltid påläst på ny teknik och har förmågan att omsätta den kunskapen till praktisk affärsnytta för dig. Vi är partnern som på ett pedagogiskt sätt översätter vad konstiga förkortningar och tekniska uttryck på riktigt kan innebära för dig!

Med Midcon får du modern, säker och miljösmart utskriftsmiljö!

Med lösningar för Follow-me print ger vi din organisation flexibiliteten att hämta en utskrift på vilken enhet du vill. Med funktionen säkrar du att ingen obehörig ser en sekretessbelagd utskrift, du sparar miljön och pengar genom att enbart hämta de utskrifter som verkligen behövs.

Med smarta scanningslösningar kan vi digitalisera mängder med analoga och manuella arbetsflöden. T.ex. digitaliserar och lagrar dina avtal och kontrakt. Hur många gånger har inte företag missat att säga upp ett leverantörsavtal i tid. Med produkter från Ricoh ser vi till att du får en scanningsmiljö som är enkel och smidig. Dina avtal lagras automatisk i den välkända plattformen Microsoft Sharepoint. Plattformen ger dig automatiska påminnelser om när det är dags att säga upp ett avtal. Du kan enkelt återsöka avtal och vara säker på att det är gällande version.

GDPR är högaktuellt och med Midcon partner får du möjlighet och kompetens att dokumentera och förstå dina dokumentprocesser. Midcon hjälper dig att få kontroll med smarta systemstöd och därmed regelefterlevnad i enligt med gällande lagstiftning. Vi gör det med funktioner som säkra utskrifter, maskning av personuppgifter, loggning av vem som gjort vad mm. Vi kallar tjänsten GDPR-Suite.

Digital transformation – garanterat något för dig!

Övergången från traditionella pappersbaserade arbetsflöden till grönare digitala flöden kan ge stora kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet i verksamheten. För att inte nämna de positiva effekterna på företagets miljöstrategi.

Men att förbättra hanteringen av affärsdokument och information handlar om mer än att bara implementera ny teknik. Det handlar om att förstå behoven i er bransch och i verksamheten, de processer som används samt personalen så att er tekniklösning fungerar i harmoni med er miljö.

Utskrift som tjänst

Fördelarna med digitala arbetsflöden och informationshantering är välkända, men att ta steget från väletablerade processer kan vara skrämmande.

Vår erfarenhet från förändringar gör att vi har den kompetens som krävs för att hjälpa dig och ditt företag att gå över till nya arbetsmetoder. Vi förstår vilka krav som ställs på organisationer inom olika branscher och vi samarbetar med er för att fastställa vilka processer och metoder som fungerar bäst för er verksamhet.

Midcon hjälper till med infrastruktur, vägledning och stöd medan ditt företag övergår till nya sätt att arbeta. Vi hjälper din organisation att utveckla informationsprocesser och arbetsflöden och förbereda företaget för en digital framtid.

Hitta det som passar bäst för er verksamhet

Låt Midcon sköta din utskriftsmiljö och låt din egen organisation koncentrera sig på kärnverksamheten. Midcon ser till att rätt kapacitet, rätt produkter och rätt tillval finns placerade på rätt ställen på dina kontor.

Midcon kan sköta all hantering av skrivarköer, drivrutiner, service, förbrukning och underhåll av utskriftsenheter.

Finansiering

Bättre kassaflöde

Betala först när ni har fått nytta av lösningen.

Kompletta lösningar

Finansiering som omfattar system, tjänster och support.

Fasta avgifter

Betala månads- eller kvartalsvis