Våra Tjänster

Midcon – En Ricoh Corporate IT-Partner är ett fristående företag, men samtidigt exklusiv partner till Ricoh Sverige, som erbjuder hela produkt- och tjänsteutbudet för dokumenthantering, IT-infrastruktur och mötesteknik.

IT-säkerhet

 • Brandväggar
 • Nätverksutrustning
 • Kryptering
 • Intrångstester
 • Riskanalys
 • Incidenthantering
 • Antivirus
 • Rådgivning

Möten

 • Kompletta mötesrum
 • Videokonferens
 • Virtuella mötesrum
 • Interaktiva skärmar
 • Projektorer
 • Möbler för mötesrum

IT-tjänster

 • Drifttjänster
 • Dedikerad server
 • Virtuell Server
 • Co-location
 • Distansdrift
 • Molnbackup
 • Arbetsplatstjänster
 • Office365
 • Produktförsörjning / Webshop
 • Digital skyltning

Finansiering

 • Finansiell hyra
 • Leasing
 • Eget finansbolag

Datakommunikation

 • Internetuppkoppling
 • WAN
 • Dedikerad fiber

Dokument

 • Marknadsledande leverantörer
 • Smart lagring
 • Säkra utskrifter / Follow me
 • Scanning
 • Arbetsflöden
 • Digitalisering