Våra tjänster

Midcon – En Ricoh Corporate IT-Partner, är ett fristående företag, men samtidigt exklusiv partner till Ricoh Sverige, som erbjuder hela produkt- och tjänsteutbudet för dokumenthantering, IT-infrastruktur och mötesteknik.

Finansiering

I takt med att organisationer söker nya modeller för IT, Dokumenthantering och Mötesteknik har sättet att betala också förändras. En stark trend är att organisationer flyttar allt större del av finansieringen från investeringsbudget till driftsbudgeten. Midcon erbjuder sedan 2011 finansiering genom det helägda dotterbolaget Midcon Finans AB.