Tjänster - Midcon

Våra tjänster

Kommunikation är nyckeln för att allting ska fungera, och det är här Midcon kommer in i bilden. Som en komplett IT-leverantör kan vi erbjuda ett förstklassigt tjänsteutbud för dokumenthantering, IT-infrastruktur och mötesteknik. På så vis kan vi optimera er verksamhets kommunikation, som i sin tur leder till ökad effektivitet och lönsamhet.

Finansiering

I takt med att organisationer söker nya modeller för IT, Dokumenthantering och Mötesteknik har sättet att betala också förändras. En stark trend är att organisationer flyttar allt större del av finansieringen från investeringsbudget till driftsbudgeten. Midcon erbjuder sedan 2011 finansiering genom det helägda dotterbolaget Midcon Finans AB.

Besök vår nya Webshop!