Värdegrund - Midcon

Värdegrund

Midcon har en värdegrund bestående av 4 värdegrundsbegrepp; Ständig förbättring, Skapa kundvärde, Bidra med din åsikt och Omtänksamhet för människor.

Vår värdegrund är skapad utifrån vårt sätt att vara och visar på vårt tankesätt, våra etiska grundvalar och principer. Vår värdegrund fungerar på så sätt som en kompass för organisationen.

Ständig förbättring

Ständig förbättring är en viktig del för oss som verkar i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Att på ett hälsosamt sätt ifrågasätta hur vi gör saker och varför vi gör saker på vissa sätt är viktigt.

Vi bör alltid fråga oss : Vad kan jag göra bättre idag?

Skapa kundvärde

Vi som företag skall agera långsiktigt gentemot våra kunder, förstå kundernas verksamheter och därmed leverera rätt lösningar med ett relevant erbjudande.

Att ha en hög kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för att kunna erbjuda ett relevant erbjudande. Fokus på kärnverksamhet och kostnadseffektivitet är ytterligare begrepp som ryms under värdegrundsbegreppet. Med fokus på kärnverksamhet och kostnadseffektivitet skapar vi kundvärde.

Bidra med din åsikt

Vi är inte bättre än våra medarbetare. Det är självklart att våra medarbetare skall känna att de kan vara ”whistle blower” och påpeka brister och förbättringsmöjligheter.

Man skall kunna fightas och argumentera hårt med kollegor, i ledningsgrupp, i styrelsen men beslutsordningen är viktig att följa. Ligger t.ex. ett beslut ovanför VD-mandat så argumenterar jag gärna så hårt jag kan för att påverka men när det är klart så fattas beslutet, eventuellt i den riktningen jag argumenterat. Men när väl beslutet är fattat så måste alla förhålla sig till det och alla springa i samma riktning.

Omtänksamhet för människor

Alla som arbetar på Midcon skall få möjlighet till utveckling. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att alla skall bli chef. Det kan vara nya uppgifter och ”att det händer något”. Det är viktigt att det finns möjlighet att kombinera ett krävande arbete med ett privatliv. Att vi som företag tillhandahåller teknik och verktyg som bidrar till att facetime på kontoret inte är nödvändigt för att klara alla arbetsuppgifter är en självklarhet.

Karlskrona 2017-10-25

Andreas Paulsson

VD Midcon

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!