Hållbarhet - Midcon

Hållbarhet

Med ett väl uttalat miljömål och en strategi som linjerar med målen vill vi på Midcon inspirera kunder, medarbetare och leverantörer till att verka för en mer hållbar värld. Genom att effektivisera och leva efter devisen ständig förbättring vill vi minska våra avtryck på miljön och vara en del av en hållbar framtid.

Hållbarhet hos Midcon

Midcons hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten med ett tydligt långsiktigt mål. Vi är en komplett tjänste- och produktpartner inom IT-infrastruktur, dokumenthantering och mötesteknik med både ny och begagnad teknik.
Midcons verksamhet påverkar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och miljö. Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsverksamhet och skall skapa värde för bolaget och intressenter. Genom att hjälpa våra kunder och oss själva att minska avtrycken på miljön, med fokus på rätt lösning för behovet, blir vi en hållbar partner till våra kunders cirkulära IT-arbete och en del i deras miljöarbete.

Vår ambition är att minska klimatpåverkan – inte bara för oss själva, utan också för våra kunder och genom valet av leverantörer. Det är hållbarhet på riktigt tycker vi.

Det dagliga arbetet

Våra kontor drivs av förnybar energi, tillsammans med elbolag och hyresvärdar tar vi enkla steg mot en mer hållbar miljö.
Vi har under lång tid arbetat med att återanvända produkter i flera led. Med egna tekniker ger vi service, support, underhåll och reparation till våra produkter så att vi kan öka livslängden utan påverkan på kvalitet. Produkter förpackas i vårt tjänsteerbjudande där vi kan ta ansvar för funktion och ökad livslängd.
Efter förlängd livslängd, när produkten är uttjänt på vår marknad så använder vi oss av våra samarbetspartners för återvinning eller vidare försäljning till annan marknad med andra behov.

Hållbarhetsarbetet i hela leverantörskedjan är viktig för oss eftersom vi köper produkter, reservdelar, utbytesdelar samt tillbehör främst från Europa, men i princip från hela världen.

Transporter av både människor och varor är nödvändigt, vår verksamhet bidrar genom att bolagets fordonsflotta succesivt ställer om för hybrid och eldrift. Med rätt underhåll och service av vår bilpark bidrar vi till minskad miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår verksamhets påverkan på miljön, främst inom områdena, återvinning, produkt, kemikalier, avfall, energi- och bränsleförbrukning.

IT

Inom IT finns det ett stort utbud av produkter som kan återanvändas i ett cirkulärt system. Det är allt från datorskärmar, mobiltelefoner, datorer och servar till alla dess tillbehör. Det som går att återanvända får en ny chans, hos samma kund eller hos någon annan.

I våra tjänster erbjuder vi två alternativ. Ett alternativ med en helt ny produkt eller en cirkulär produkt i ett medvetet val med avvägning mellan kvalitet, kraft och miljöpåverkan.
Oavsett vad våra kunder behöver så hjälper vi till att välja vad som passar bäst just nu. Det är också möjligt att en verksamhet blandar olika alternativ i sin miljö för att optimera sin klimatpåverkan utan att kompromissa på produktivitet.

När en produkt inte kan användas mer och det inte finns någon annan som kan ha nytta av den så ser vi till att skrota den på bästa sätt. Vi samarbetar med världsledande återvinningsföretag som ser till att alla metaller utvinns och används igen.

Dokumenthantering

I området dokumenthantering har vi sysslat med hållbarhet i över 30 år. Det är en bransch som har varit präglad av hyresavtal där kunden kan välja att köpa ut sin multifunktionsmaskin, förlänga sitt avtal eller förnya avtalet med en nyare utrustning som passar aktuella behovet. Det har skapat en cirkulär marknad. Vi arbetar tillsammans med våra partners

Vi sticker ut ytterligare och skapar kundanpassade tjänster med våra produkter, även inom dokumenthantering. Det möjliggör mer flexibla lösningar och anpassningar efter behov. Vi kan också nyttja kraften i det cirkulära hjulet och använda utrustning vid fler tillfällen.
Gamla maskiner får nytt liv genom rekonditionering och service. Vi kan då garantera funktionen över lång tid framöver.

För att minska antalet transporter som sker vid leverans av förbrukningsvaror så är målet att alltid skicka dessa direkt till slutdestinationen och med leverantörer som har en väl utarbetad hållbarhetsplan.

En stor del av framtidens dokumenthantering kommer ske via mjukvara. Tillsammans med mjukvara så blir en skanner eller multifunktionsmaskin en del av digitaliseringen. Det handlar om allt från att minska utskrifter och lagring av pärmar på ekonomiavdelningar till papperskopior av kontrakt på säljavdelningar och alla dagliga utskrifter som kan minskas med en bra ”follow me”-lösning. Det sparar inte bara arbetstid och pengar, utan minskar också klimatavtryck med färre antal utskrivna sidor.

Andreas Paulsson

VD Midcon

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!