IT - Midcon

IT

Vi tror på långa kundrelationer och investerar kontinuerligt kraftigt i vårt erbjudande. Vårt uppdrag är att skapa ett tydligt kundvärde genom att omsätta ny och modern teknik till en tydlig affärsnytta för dig och din organisation.

Supportavtal

Släcka bränder eller se till att det inte börjar brinna? Med Supportavtal från Midcon får din organisation ett kontinuerligt stöd i IT-driften. 

Vi vill att IT ska vara enkelt. Det ska inte kännas jobbigt eller dyrt att be om hjälp. Därför har vi support till fast pris.

Dator som tjänst

Med Dator som tjänst får din organisation ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att
hantera datorer, såväl bärbara som stationära. 

Midcon Online

Med Midcon Online kan ni fokusera på ert jobb medan vi tar hand om drift, övervakning och underhåll av både klienter och servrar. 

Snabbt, säkert och enkelt! Midcons tjänst Internet via stadsnät är perfekt tjänst för dig som har en port till stadsnätet.

Internetanslutning från Midcon uppfyller de högsta kraven när det gäller prestanda, tillförlitlighet, flexibilitet och säkerhet. 

Wifi som tjänst

Med Wifi som tjänst får din organisation en tillförlitlig och skalbar lösning att växa i, det är enkelt att bygga ut det trådlösa nätverket med fler accesspunkter och platser. 

Midcon Internet via stadsnät i Wexnet

Snabbt, säkert och enkelt! “Midcons tjänst Internet via stadsnät i Wexnet” är perfekt tjänst för dig som har en port till stadsnätet.

Midcon Internet via stadsnätet Wetternet

Vi levererar IT-tjänster som hjälper företag att bli mer effektiva, mer lönsamma och roligare att arbeta hos. 

Midcon Säkerhetsutbildning

Små korta interaktiva utbildningar skickas regelbundet till användaren för att utbilda kring IT-säkerhet. 

Mailsignaturer

Det ska vara enkelt att hålla koll på företagets mailsignaturer, oavsett datorbyten och uppdateringar.

Skrivare i molnet

Brukar du fara mellan olika kontor? Brukar du vara ute i sista minuten när det är dags för dragning? Då är molnutskrifter lösningen för dig.

Besök vår nya Webshop!

Med Brandvägg som tjänst får din organisation ett säkert, tillgängligt och skalbart skydd. Brandväggen är idag en central funktion i IT-infrastrukturen och därmed i hela företaget. Låt inte din verksamhet stå öppen mot omvärlden. Med vår expertis och den senaste teknologin får du som kund ett mycket bra skydd mot attacker, intrång och oönskad intern trafik.

Elektronikåtervinning

Vi hämtar din uttjänta teknik och ser till att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar hand om elektroniken på ett miljöriktigt sätt via vår samarbetspartner Stena Recycling. Har du konfidentiell information på digitala medier kompletterar vi med säker och certifierad datarensning.

Att skriva ut och digitalisera dokument ska vara enkelt! Hög kundnöjdhet är vårt livselixir. Vår serviceorganisation är alltid nära tillhands. Vi tror på långa kundrelationer och investerar kontinuerligt kraftigt i vårt serviceerbjudande.

Virtuell server

Med virtuella servrar från Midcon får du en högkvalitativ tjänst med hög säkerhet och prestanda. Midcon producerar tjänsten i Sverige i säkerhetsklassade Datacenter.

Rådgivning

Vi bjuder på vår kunskap! Träffa våra kundansvariga – vårt jobb är att omsätta vad ny, modern teknik kan omsättas till i praktisk affärsnytta. Vi har örat mot rälsen och du driver din affär. Det goda samtalet bjuder vi på. Mer formellt erbjuder vi konsultationstjänster för att ta fram upphandlingsunderlag och second opinions.

IT-konsulter

Midcon levererar kvalificerade IT-konsulttjänster inom hela IT-infrastrukturområdet. Våra konsulter arbetar inom förarbete och planering av genomförande genom en pre-saleprocess. Vi projektleder från ax till limpa och inom drift och it-support utför vi dagliga it-driftuppgifter enligt fastställda driftinstruktioner i din organisation.

Office 365

Midcon levererar Office365 från Microsoft. Midcon ser till att din organisation förflyttas på enkelt och säkert sätt. Vi hjälper er med användaradministration och att varje enskild användare har rätt Office365-tjänst.

Webshop

Med en modern webshop kan du lägga inköp på egen hand. Vi kan samla dina vanligt förekommande produkter på förstasidan, vi kan förvalta datorpaket inkl. tillbehör så du med enkelt knapptryck får hem en hel arbetsplats med de tillbehör du bestämt med din kundansvarige på Midcon. Och behöver du hjälp eller råd är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Brandväggar

Håll dina företagshemligheter hemliga! Se till att skydda din organisation från intrång, stöld och sabotage. Med brandvägglösningar från Midcon får din organisation hjälpmedel för att undvika fällor, t.ex. innehållsfiltrering, skydd mot phishing och antivirus.

Nätverksutrustning

Ett snabbt och stabilt nät kräver bra produkter och omsorg. Låt inte din nätverksmiljö bli den svagaste länken. Midcon erbjuder nätverksutrustning från marknadsledande aktörer, självklart installerar vi åt dig.

Intrångstester & riskanalys

Säkra din miljö, din e-handel, dina företagshemligheter. Midcon levererar skräddarsydda intrångstester och går igenom utfallet med dig. Vi ger dig råd och stöd i vilka åtgärder som bör prioriteras vid uppdagade brister och leder dig genom arbetet.

Antivirus

Midcon levererar antivirus som tjänst – antivirus på kran. Du betalar per användare/enhet och månad. Tjänsten skalar med din organisations utveckling.

Molnbackup

Har du behov av att ha data lokalt? Skydda då den då genom att flytta ut en säkerhetskopia till molnet. Med Molnbackup från Midcon har du säkrat dig mot stöld, sabotage, brand, systemkrascher etc.

Arbetsplatstjänster

Midcon erbjuder kompletta arbetsplatstjänster där dina användare får ett virtuellt skrivbord som vi fyller med era applikationer och er data. Gör dig av med gamla osäkra servrar och flytta till Midcon Moln!

Framtidens IT

För att leverera rätt krävs förståelse för din verksamhet. Teknik skall vara en katalysator för din verksamhet, tekniken skall vara enkel att använda och ge dig tydliga effektivitetsvinster. I vår värdegrund har vi valt begreppet SKAPA KUNDVÄRDE. Det innebär för oss en hög förståelse för din verksamhet och vilka utmaningar du har. För att förstå satsar vi på det viktigaste vi har; våra medarbetare. Med hög kompetens, kontinuerlig kompetensutveckling tar vi oss an dina frågor, är nyfikna och kommer med väl genomarbetade förslag på IT på bästa sätt stödjer din verksamhet.

Vågar du utmana dig?

Midcon genomsyras av STÄNDIG FÖRBÄTTRING. Vi ifrågasätter på ett hälsosamt sätt gängse rutiner. Kan vi göra processer och rutiner enklare och mer effektiva? I samtal kommer vi utmana dig kring ”så här har vi alltid gjort”, vi kommer söka svaret på frågan om nuvarande arbetssätt, nuvarande teknikstöd fortsatt är det bästa.

Vi är nyfikna på dig!

Vi arbetar enträget med att förstå din verksamhet och sätta oss in dina arbetssätt. Vi tänker alltid på hur teknikutveckling kan bidra till att din verksamhet blir mer effektiv, konkurrenskraftig och lönsam. Vi vill vara din pålitliga partner som är alltid påläst på ny teknik och har förmågan att omsätta den kunskapen till praktisk affärsnytta för dig. Vi är partnern som på ett pedagogiskt sätt översätter vad konstiga förkortningar och tekniska uttryck på riktigt kan innebära för dig!

Med fokus på dig och din organisation!

Med Midcon får du och din organisation en partner som är helt fokuserad på din effektivitet och därmed lönsamhet. Vårt erbjudande har ett tydligt fokus på IT-infrastruktur och tjänster inom området.

Välkommen till Midcon!

Vi kommer arbeta hårt för att vid varje givet tillfälle tjäna ditt förtroende. När Midcon träffar en affärsöverenskommelse börjar jobbet, jobbet med att du alltid vid varje givet tillfälle skall vara nöjd och därmed stanna länge. Vårt kundlöfte i dess helhet återfinns här.

Finansiering

Bättre kassaflöde

Betala först när ni har fått nytta av lösningen.

Kompletta lösningar

Finansiering som omfattar system, tjänster och support.

Fasta avgifter

Betala månads- eller kvartalsvis