Elektronikåtervinning - Midcon

Elektronikåtervinning

En framgångsrik elektronikåtervinning skapar en mängd värden för din
verksamhet. Du vill få ut så mycket ekonomiskt värde och miljönytta som möjligt.
Vi erbjuder tjänster som ger medarbetarna en säker och ergonomisk arbetsmiljö och en hantering som inte stjäl arbetstid. Ökade krav på säkerhet och informationsskydd ställer dessutom krav på sekretesshantering. Midcon har en mångårig erfarenhet som hjälper dig att samla in och destinera sekretessmaterial på ett säkert och tryggt sätt.

Vad ingår?

Insamling

När elektroniken återvinns och sedan säljs vidare som råvaror runtom i världen är det viktigt att materialet hanteras på rätt sätt i hela förädlingskedjan, för att inte orsaka risk för vare sig människa eller miljö. Rätt behålla­re är en viktig del i början av den kedjan.

Transport

Transporten från din verksamhet till våra återvinnings­ anläggningar är ett viktigt steg i hanteringen. Våra logistikexperter ser till att välja den bästa transport­ lösningen och förser er med all nödvändig information.

Säkerhet

Vi erbjuder lösningar som säkrar hanteringen i hela kedjan och eliminerar risk för spridning av känslig information i dokument, lagringsmedia och uttjänt elektronik.

Transport

Ny elektronik produceras och förbrukas i allt snabbare takt. Korta produktcykler och stora volymer ställer krav på effektiva återvinningsmetoder. I vårt arbete avlägsnar vi farligt avfall som inte får hamna i återvunna material eller i miljön.

Varför elektronikåtervinning?

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!