#240 - Ransomware, Lessons learned med Truesec - Midcon

10 mars, 2024

Under en FOKUS-kväll hos SIG Security diskuterade Mats Hultgren och Viktor Sahin-Uppströmer (båda från Truesec) om vad vi lärt oss hittils kring Ransomware. Och denna