Linköping - Östergötlands Län - Midcon

Linköping - Östergötlands Län

Adress

Midcon AB
Sättungagatan 2
582 73 Linköping

Thomas Cole

Affärsområdesansvarig Produktivitet

Kristoffer Andersson

Säljare

Tobias Dahl

Konsult IT

Marcus Holm

Konsult IT

Karl Viklund

Konsult IT

Johan Larsson

Teknikchef

Johan Dahl

Affärsområdesansvarig Mötesteknik

Niklas Hedin

Affärsområdesansvarig IT