Midcons 2022 - 175 gånger! - Midcon

Blogg

Midcons 2022 – 175 gånger!

Uppdaterad 3 januari, 2023

Förra året vid den här tiden skrev jag att året 2021 kunde benämnas som ”The year of transformation”. Vad kan vi sätta för rubrik på 2022 då? Det är nästan helt självskrivet. 2022 blev ”The year of execution”. Vi exekverade på planer och gick från klarhet till klarhet på att leverera på strategin; ”Vara de små och medelstora företagens bästa vän inom IT-infrastrukturtjänster”.

175 gånger åtnjöt vi nya förtroenden från befintliga och nya kunder inom IT-tjänst. 175 gånger gjorde vi en behovsanalys och tog fram ett lösningsförslag som ledde till en affärsöverenskommelse. 175 gånger fick vi förtroenden från kunder som efter noggrann prövning funnit oss värdiga att leverera IT-tjänster till deras verksamheter. Med en stor portion ödmjukhet har vi ingått samtliga dessa 175 avtal med inställningen att vid varje givet tillfälle leva upp till högt ställda krav och visa oss värdiga.

Vår filosofi är att IT-tjänster finns till för att skapa effektivitet, lönsamhet och trivsamma arbetsplatser. Vi på Midcon ska utgöra en katalysator genom att tillhandahålla vettig teknik och därmed skapa affärsnytta för våra kunder. Våra kunder ger oss förtroenden som vi har att förvalta och utveckla. Under 2022 skedde det 175 gånger vilket är all time high både i antal och i monetärt värde.  De 175 avtalen är en effekt av den transformation Midcon under de sista åren genomgått och ger oss som organisation kvitto på att erbjudande, laguppställning, processer och rutiner är på plats. Det ger i sin tur kraft och självförtroende för framtiden.

Vi gjorde även fina framsteg i våra två andra affärsområden, Dokumenthantering och Mötesteknik.

I Dokumenthantering fortsatte vi att öka antalet multifunktionsskrivare i drift. Vi gjorde det främst genom att få förtroenden från fler små och medelstora företag. Det finns en mycket stor drivkraft från företag att samla IT-infrastrukturtjänster hos en partner. Denna trend ger en tydlig konkurrensfördel för oss hos Midcon.

Inom Mötesteknik har vi under året träffat många företag som behövt ställa om för att möta ett mer flexibelt arbetssätt i spåren av pandemin. Diskussionerna handlar ofta om hur man hanterar möten där deltagare finns i konferensrum, hemarbetsplatser och/eller är externa samarbetsaktörer.

Det gemensamma är att teamen även i mindre företag blir mer virtuella och finns på utspridda platser geografiskt. Teamen förväntas likväl samarbeta lika effektivt som om de satt i samma rum. Det finns bra och användarvänlig teknik för att uppnå detta vilket har gjort att vi levererat många installationer till både befintliga och nya kunder.  

Här kommer en sammanfattning av Midcons 2022, häng med!

Kvartal ett

Under kvartalet var det stort fokus på att få strategin att verka i Midcon. Vi hade många givande möten internt men också med personer som ville komma till vårt lag. Det är en fantastiskt härlig känsla att vårt varumärke, vår kultur och vår värdegrund attraherar stjärnspelare.

I slutet av januari genomförde vi en kundundersökning med målgrupp webshopskunder. Vi fick bra svarsfrekvens, goda omdömen och en del att arbeta vidare med. Svaren blev vår ledstjärna kring hur vi skulle utveckla webshopen under resten av året. Vi såg redan under kvartalet att webshopens positiva utveckling befästes, en trend som fortsatte under hela året.

I slutet av februari gick vi live i stadsnätet Wexnet vilket innebar en kraftig ökning av vår räckvidd. Avtalet med Wexnet ger företag i Växjö, Lessebo, Alvesta, Tingsryd och Uppvidinge möjlighet att få stabilt, säkert och snabbt internet till en småländsk prislapp.

Under kvartalet invaderade Ryssland Ukraina. Vi såsom hela omvärlden förfasades över detta oförlåtliga angrepp och den grymhet som utövades i februari och alltjämt fortgår på Ukrainas befolkning. Man känner sig liten, förbannad, ledsen, uppgiven och mer därtill inför det faktum att Europa ännu en gång drabbats av mörkrets makter. Vi valde att göra något och donerade pengar till UNHCR’s arbete i Ukraina. Fantastiska Akelius Foundation dubblade Midcons och alla andras bidrag. Vi kommer fortsätta att stödja Ukraina med löpande donationer. Det är ett pris vi och alla andra måste betala, för alla andra alternativ är värre på sikt. Våra bidrag kan räknas i pengar. Ukrainarna betalar med sina liv. Slava Ukraini!

Kvartal två

Under kvartalet skedde en stor milstolpe. Midcon förvärvade majoriteten av aktierna i GWI AB och hade den stora förmånen att välkomna sex ytterst kompetenta medarbetare till organisationen. GWI kom in med mycket kompetens som mappar väldigt väl med Midcons riktning. Vi startade relativt omgående upp ett samarbete för att effektivisera och förbättra ServiceDesk, något GWI har stor erfarenhet av. Det blev väldigt lyckat och vi ser att ärenden löses snabbare och mer effektivt. Det är kundvärde på riktigt! Midcon fick genom förvärvet också möjlighet att förstärka det vi internt kallar ”HUR:et”, det vill säga förmågan att hela tiden ha svar på HUR man använder de produkter och tjänster vi sätter i händerna på våra kunder. GWI kom med kompetens inom Microsoft Sharepoint vilket förstärkt vår HUR-förmåga avsevärt. På temat skrev Thomas Cole på GWI nyligen en blogg om HUR du får ut mer Microsoft 365. Läsvärt och implementerat i din organisation får du ut mycket mer effektivitet av Microsoft 365.

Förvärvet av GWI uppmärksammade bland annat av Computer Sweden.

Kvartal tre

Under kvartalet genomförde vi en viktig investering i vår och våra kunders säkerhet. Vi ingick avtal med cybersäkerhetsföretaget Truesec om incidentberedskap. Till följd av den växande affären inom datakommunikation och IT-drift valde vi att ytterligare professionalisera säkerhetsarbetet och säkra tillgång till kompetens i världsklass i händelse av incidenter. Avtalet bygger en solid grund för att i allt högre tempo välkomna kunder. Vårt uppdrag och kundlöfte är att omsätta teknik till affärsnytta för våra kunder. I en förtroendebransch finns inga genvägar. Genom avtalet visar vi att intrångsförsök är en del av vardagen och kräver ett systematiskt säkerhetsarbete och en kultur av ständig förbättring.

I slutet av kvartalet tecknade Midcon avtal med Karlshamnsfastigheter om att öppna kontor på Östra Piren i Karlshamn. Etableringen innebär att Midcon fortsätter bygga teamet i Blekinge men även blickar mot Skåne. Vi ser fram emot att komma på plats i lokalerna under slutet av 2023 då byggnaderna beräknas stå färdiga.

Kvartal fyra

Hur minskar man utskriftskostnader i en organisation? Den frågan både ställdes och besvarades i en blogg signerad David Petersson, Kundansvarig med Dokument som specialistområde. Med cirka tre tusen multifunktionsskrivare i drift har vi samlat på oss stor erfarenhet om hur man effektiviserar inköp och drift inom Dokument. Några BIG NO’s om vad man vad man skall passa sig för avhandlas också i bloggposten. Intressant och lönsam läsning där vi åter har fokus på HUR:et.

Två nya tjänster såg dagens ljus som en direkt effekt av förvärvet GWI.

Bloggåret avslutades med ytterligare ett inlägg på temat HUR:et. Denna gång var det Johan Larsson, chef för Affärsstöd och Erbjudande som var skribent. Ämnet, inte alls speciellt trevligt men likväl viktigt handlar om vad CERT-SE som är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team har för aktuella rekommendationer för hur man åstadkommer en hög lägstanivå på IT-säkerhet.

CERT-SE har som uppgift att stötta samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bloggposten ger på 2 minuter insikter om hur du ökar din beredskap för att motstå och hantera olika typer av cyberangrepp utan att det orsakar störningar i viktiga IT-system.

I kikaren

Om 2021 var ”The year of transformation” blev 2022 då vi fick effekt av transformationen. 2023 då? Ja, ett som är säkert är att vi inte kommer slå av på takten. Vi ska i en orolig omvärld fortsätta se till att fler företag får rediga IT-infrastrukturtjänster som levererar praktisk affärsnytta. Vi ska ödmjukt fortsätta be om utökade förtroenden från befintliga och nya kunder. Vi ska göra det på ett nyfiket och enträget sätt. Vi ska fortsätta vara #ständigförbättring, både i Midcon och hos våra kunder. Vi ska fortsätta visa oss värdiga uppgifterna som åläggs oss.

För de snabba äter de långsamma!

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och partners för ett år där planer omvandlades till ännu mer kundvärde! Midcon är inget utan er!

Tack!

Andreas Paulsson

VD, Midcon AB

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!