Finansiering - Midcon

Finansiering

Det mest fördelaktiga sättet att betala för er IT, Dokumenthantering och Mötesteknik.

Varför finansiering via Midcon?

Slipp investeringar och ersätt med fasta månadsavgifter

I takt med att organisationer söker nya modeller för IT, Dokumenthantering och Mötesteknik har sättet att betala också förändras. En stark trend är att organisationer flyttar allt större del av finansieringen från investeringsbudget till driftsbudgeten. Kapitalkostnader blir rörelsekostnader och här hjälper Midcon till. Midcon erbjuder sedan 2011 finansiering genom det helägda dotterbolaget Midcon Finans AB.

Nyttja finansiering till förnyelse

När din organisation nyttjar finansiering via Midcon slipper ni köpa in den. Eftersom ni inte äger den och enbart hyr den slipper ni också mycket ansvar. Midcon kan ansvara för underhåll och förnyelse av produkter som gjort sitt.

Genom finansiering via Midcon säkrar ni att aldrig bli stående med gammal teknik som kanske till och med saknar support/garanti.

Stärk kassaflödet och minska kapitalbindningen

Genom att finansiera undviker din organisation helt att binda upp kapital i infrastruktur. Investeringskapaciteten är intakt till strategiska investeringar, utveckling av din verksamhet eller andra aktiviteter som skapar ett tydligt värde för din organisation.

Att betala för lösningarna löpande ger ert kassaflöde bra förutsättningar att stärkas. I takt med att din organisation åtnjuter fördelarna och funktionaliteterna med lösningar från Midcon. Ni slipper riskerna investeringar kan utgöra, ni tar till vara på fördelarna och har investeringsutrymmet intakt.

Möjlighet till utköp

Midcon erbjuder ytterst fördelaktiga utköpsmodeller om ni trots allt bedömer att infrastrukturen kan fortsätta nyttjas efter avtalstidens utgång. Prata med din säljkontakt för mer information.

Förläng och förnya

Behov kan variera över tid, det hanterar du med fördel via finansiering. Har ni rekryterat? Har ni anskaffat ytterligare anläggningar? Har ni köpt ett företag till? Skälen varierar men med finansiering från Midcon kan enkelt förlängas och därmed skaffa utrymme för förnya eller utöka infrastrukturen.

Dokument

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!