#248 - Mordfall som lösts genom IT-forensik - Midcon

12 maj, 2024

Att arbeta med digitala spår har blivit allt mer viktigt i en förundersökning. Åklagaren tar hjälp av en IT-forensiker för att säkra bevis från