#225 - Är vi redo för Copilot? - Midcon

12 november, 2023

Microsoft 365 Copilot är ett AI-baserat verktyg kopplat till Microsoft 365. Givetvis baserat på generativ AI och givetvis analyserar den allt arbete du gör.