#189 - SMS - hur säkert är det egentligen? - Midcon

4 december, 2022

Vi har pratat om att SMS-meddelanden är den svagaste mekanismen för multifaktorautensering. Men här går vi på djupet med exakt varför SMS fungerar som