#177 - Etiken på internet 1/3 - Midcon

4 september, 2022

Dygdetik är en av tre grenar inom moralfilosofin som IT-säkerhetspodden tittar närmare på. Hur klarar sig en strikt etiker i ett digitalt samhälle?