#176 - Zero day exploits i gråzonen - Midcon

28 augusti, 2022

Sårbarheter som upptäcks före tillverkaren kallas för zero-day exploits. Goda medborgare rapporterar sårbarheten till företaget i fråga medan elakartade typer nyttjar det i en