#168 - Sberbank mot världen - Midcon

20 maj, 2022

Sberbank är Rysslands största bank och har anor tillbaka till 1841. Men dess historia har kantats av oegentligheter och dess rykte har solkats många