Microsoft justerar priserna

Microsoft lanserade NCE – New Commerce Experience i början på 2022. Det var två stora förändringar som nådde slutkunderna. Under många år var villkoren runt

Tre tips för ett smartare digitalt arbete

Öppna filer i skrivbordsapp I Teams finns det redigeringsmöjligheter direkt i applikationen. Det är en enkel redigerare för Office-dokument. Det är lätt att känna sig

Microsoft 365 för företag

Det här inlägget handlar om alternativen som främst riktar sig mot företag som betraktas som små eller medelstora. I Microsoft 365 innebär att det bara

Microsoft 365 – det nya Office 365

Från och med 21 april 2020 så har en del Office 365-produkter bytt namn. Inget förutom namnen kommer att ändras. Office 365 Business Essentials heter