Microsoft justerar priserna - Midcon

Blogg

Microsoft justerar priserna

Uppdaterad 8 mars, 2023

Microsoft lanserade NCE – New Commerce Experience i början på 2022. Det var två stora förändringar som nådde slutkunderna.

  1. Förändrad flexibilitet på licenser.
  2. Priser på vissa licenser höjdes från 1 mars 2022.

Under många år var villkoren runt Microsoft 365 oförändrade med vårt beteende att köpa molntjänster fortsatte att öka. Därför blev marknaden förvånad när Microsoft gjorde en stor förändring. Kritiker menade att det var ett steg tillbaka medan Microsoft hävdade att det var nödvändigt efter de senaste årens utveckling sett till alla nya funktioner och förbättringar som har lanserats.
I över 10 år har priserna varit i princip på samma nivå samtidigt som användandet har ökat kraftigt. Med tanke på den nytta som alla dessa applikationer och funktioner tillhandahåller så var det kanske inte så konstigt med en prisjustering.

Ändrad flexibilitet

Tidigare har vi kunnat ändra våra licenser månadsvis upp och ner i antal. Nu blev det helt plötsligt tre stycken varianter. Det blev möjligt att låsa licenserna; månadsvis, årsvis eller tre-årsvis.

Årsvis bindningstid blev det nya normala. Det blev utgångsläget när det kom till prisbilden. För att fortsätta vara flexibel så tillkom en premie på 20 % per licens.

Många valde att låsa sina licenser årsvis för att slippa premien och även prishöjningen. Det blir en prislåsning.

Prishöjningar

Det framkom att några utvalda licenser skulle få sina priser justerade. Den allra vanligaste licensen (Microsoft 365 Business Standard) klarade sig den här gången. I listan nedan var de licenser som höjdes i mars 2022.
Höjningarna var i spannet 5-25 %.

Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 E3
Office 365 E1
Office 365 E3
Office 365 E5

Priserna på de här licenserna slår alltså igenom tolv månader efter för de som band sina licenser årsvis. Så första höjningen för många kunder kom i mars 2023.

Fortsatta förändringar

Senare på hösten 2022 kom ny information ut. Priset på licenser skulle baseras på dollarkursen istället för fasta priser. Microsoft har redan flaggat för att priset kan justera två gånger per år för att den svenska kronan fortsätter att vara svag.

Den första prishöjningen kommer redan från första april 2023. Då kommer alla licenser höjas med 15 %. Det sker för alla som inte har en prislåsning i sina årsbundna licenser. Alltså alla med månadsbundna licenser och alla som inte har gått in i NCE kommer få nya priser. Det enda sättet att inte få höjningen nu är att binda sina licenser i ett år och på så vis skjuta upp höjningen till april 2024. Det är också då prishöjningen kommer till de som band om licenserna årsvis i mars 2023.

Fortsatt så kommer det vara möjligt att lägga till licenser av samma sort inom sin årsbindning och därmed få samma bindningslängd och pris som när licenserna bands.

Vi på Midcon finns här för att diskutera hur ni på bästa sätt hanterar era licenser och hur ni får ut mest nytta av de paketeringar ni har.

Johan Larsson
Chef Affärstöd & Erbjudande
Midcon

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!