Backupen har blivit affärskritisk - Midcon

Blogg

Backupen har blivit affärskritisk

Uppdaterad 8 november, 2019

I takt med att digitaliseringen ökar och organisationer hanterar allt mer av sin verksamhet på digitala plattformar ökar även risken för stora dataförluster.

Den ökande digitala hotbilden har förstärkts på senare år med stora utbrott av så kallade ransomeware. Ransomware är en ny form av skadlig kod som krypterar alla filer över nätverket för att sedan kräva en lösensumma för att dekryptera allt igen. Utan en bra backupstrategi återstår endast att betala lösensumman.

Många organisationer som drabbas av stora dataförluster har svårt att återhämta sig på grund av de stora kostnader som uppstår vid stillestånd.

Microsoft är en av världens främsta molntjänsteleverantörer. Office 365 är en molnbaserad plattform som inkluderar bland annat epostplattformen Exchange. Det finns i tjänsten ett fåtal mekanismer som gör att slutanvändare eller administratörer kan återläsa data som har tagits bort. Men ingen av funktionerna är egentligen en backup. Även i Microsofts tjänsteavtal rekommenderas en extern backup.

För att vara säker på att organisationens data går att återställa efter en incident bör data som lagras i molnet hanteras på samma sätt som data som lagras på egna servrar.

Modellen för en säker backupstrategi är 3-2-1.

Ha minst 3 kopior av din data. Spara den på minst 2 skilda lagringsmedia varav minst 1 kopia på annan geografisk plats.
Det enklaste sättet att åstadkomma en lösning utifrån 3-2-1 är att ha en lokal backup med hjälp av separat hårdvara samt att komplettera med en molnbaserad backup.
Under senare tid har även 3-2-1-0 diskuterats. Den extra nollan betyder noll fel vid återläsning. Det innebär att backuper kontinuerligt skall återläsas och testas för att säkerställa att data som finns i backupen faktiskt går att använda.

Idag är hotbilden så stor att det inte räcker att skydda sig mot de faktiska hoten. Det krävs även en väl genomarbetad plan för hur en total återläsning skall genomföras. En verksamhet som är beroende av digitala hjälpmedel riskerar att stå helt stilla utan en tillförlitlig backup och återläsningsstrategi.

För att säkerställa att all information går att återläsa problemfritt efter en incident bör regelbundna återläsningstester av delar och hela miljön göras. Ett lämpligt intervall kan vara slumpvis utvalda delar månadsvis och en total återläsning en gång om året. Det är förutsatt att dagliga backuper avlöper utan fel.

Vi på Midcon har tagit fram backuplösningar som på ett enkelt sätt skyddar organisationers data. Det går med Midcons backuperbjudande lika bra att skydda en enskild klient som en större servermiljö. Genom att lagra backupen lokalt samt en kopia i molnet säkerställer vi att organisationen uppnår målet för en bra backupstrategi. En väl fungerade backuptjänst går kan även kombineras med ett Driftstöd där vi regelbundet gör återläsningar till er och vår miljö för att säkerställa kvaliteten på backupen. 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra backuptjänster!

Better safe than sorry!

Johan Larsson
Chef Affärstöd & Erbjudande
Midcon

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Förbered dig för morgondagen redan idag!

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!